Kontakt

Formularz rejestracyjny Sanpol Profi

Dane osoby upoważnionej do zarządzania Twoim kontem klienta
Dane Twojej firmy
Dokumenty rejestrowe firmy
Proszę podać przynajmniej dwa dokumenty rejestrowe firmy: NIP, REGON, KRS lub wpis do ewidencji gospodarczej
Rejon klienta
* Pola wymagane
Osoba upoważniona do zarządzania Twoim kontem klienta ma dostęp do danych wrażliwych (np. limit kredytowy, należności) oraz posiada szerokie uprawnienia do dodawania, usuwania i modyfikacji kont pracowników oraz osób upoważnionych do odbioru towaru. Szczegóły w regulaminie serwisu e-commerce.
Czytelny podpis i pieczątka firmy
Powrót na stronę główną!